Humlans hemlighet     ateljé humlan     Lagotto Romagnolo

Marianne Forsberg, Humlans Hemlighet

Kognitiv psykoterapi är en
aktiv och kreativ terapiform.

Jag tror på samtalets kraft för att göra förändringar i livet. Kognitiv terapi fungerar verkningsfullt och förebyggande. Symptomen blir behandlade, grundproblemet åtgärdat.

Arbetsmetoden är en hjälp till självhjälp och målet är att du till slut ska kunna förstå dig själv på ett sådant sätt att du kan bli din egen terapeut och behandla dig själv enligt den kognitiva modellen.

Genom KT försöker vi uppnå insikt, därmed möjlighet att göra förändringar i våra liv.

Som alkohol- och drogterapeut arbetar jag med 12-stegsprogrammet och KT. Jag arbetar med missbruket och beroendet utifrån sjukdomsbegreppet.

Terapihunden Yrsa deltar i våra samtal.